maart 18, 2024

Vijf vragen aan… Henri Govaere (Bouwonderneming Govaere)

Blogpost Benny Govaert

In de opstartfase van een project is een ruwbouwaannemer een cruciale partner voor POC Real Estate. Voor residentie Trouville in De Haan voerde bouwonderneming Govaere de ruwbouwwerken uit. Met Henri Govaere, telg van de vierde generatie in dit familiebedrijf, nemen we aan de hand van vijf vragen een duik in de wondere wereld van de ruwbouw.

Als aannemer realiseerde Govaere voor POC Real Estate de ruwbouwfase van residentie Trouville in De Haan. Wat vonden jullie in die fase de interessantste uitdaging?

Henri Govaere: “Zonder twijfel de bemalingswerken. Het wegtrekken van het grondwater in de bouwput is voor de buitenwereld misschien geen spectaculaire techniek, maar in dit project was de bemaling opvallend. Zeven tot acht meter onder het maaiveld bleek een kleine ondoorlatende bodemlaag te zitten. Onder die laag zat opnieuw grondwater met een grote waterdruk. Door de uitgravingen tijdens de kelderwerken verdween er tegengewicht voor die laag. Daardoor bestond de kans dat de ondoorlatende laag zou gaan barsten door de grote waterdruk eronder. Laat je dat gebeuren, dan staat de volledige bouwput onder water.”

Hoe hebben jullie dat voorkomen?

Henri Govaere: “We hebben conform de vergunning twee soorten bemalingen uitgevoerd. Met een klassieke filterbemaling kregen we de bouwput droog, terwijl we ook dieptebronnen voorzagen die de waterspanning onder de ondoorlatende laag wegnamen gedurende de kelderwerken. Zo verdween het risico dat de ondoorlatende laag zou barsten. Een dergelijke complexe oplossing is eerder uitzonderlijk en vroeg de nodige zorgvuldigheid en deskundigheid, in samenspraak met alle betrokken partijen.”

POC Real Estate is een ontwikkelaar die sterk inzet op duurzaamheid. Hoe vertaalt zich dat door naar de ruwbouwaannemer?

Henri Govaere: “Je merkt het in de eerste plaats al aan het concept van Trouville. Het is net als de vorige fases van De Nieuwe Concessie een tijdloos concept: de gebouwen slagen erin om een blijvende indruk op de omgeving te maken. Daarnaast klopt het dat POC durft te investeren in duurzame en kwaliteitsvolle materialen, maar ook als aannemer doen we de nodige ingrepen. We scheiden de afvalstromen zoveel mogelijk om zo recyclage makkelijker te maken. Dat doen we bijvoorbeeld door te werken met verschillende containers op onze depot. We vinden POC ook in het streven naar lokale samenwerkingen. Govaere kiest bewust voor werven dicht in de buurt en dat reduceert onze CO2-uitstoot. We hebben ook gekozen voor een modern en energiezuinig kantoorgebouw.”

Naar welke evolutie op vlak van duurzaamheid kijken jullie uit?

Henri Govaere: “Geothermie wordt een evolutie om rekening mee te houden. Het is een techniek die een gebouw enorm kan verduurzamen. Voor de ruwbouwaannemer is de coördinatie van geothermie met de andere bouwfases een belangrijk aandachtspunt. De plaatsing van geothermische systemen heeft invloed op onder andere het funderingsontwerp en op de grondwerken. We verwachten dat het belang van geothermie zal stijgen en zijn benieuwd hoe toekomstige projecten met deze oplossing zullen omspringen.”

Gaat de stap naar een verdere digitalisering hand in hand met de komst van dergelijke technieken?

Henri Govaere: “Als aannemer komen we uit een beweging waarbij we met dank aan de digitalisering onze bedrijfsprocessen hebben geautomatiseerd. Dat gaat van het gebruik van ERP-software tot het diepgaander detailleren van onze planningen. Daarnaast geloven we ook in het gebruik van BIM (Building Information Modeling) dat alle relevante projectinformatie koppelt aan een 3D-model. Tegelijk merken we dat er nog wat tijd nodig zal zijn om BIM helemaal op punt te stellen. We zijn dus ook voorzichtig, maar zien er zeker de meerwaarde van in.”

Share:
maart 18, 2024
Met een stapel vergunningsaanvragen in de aanslag is POC Real Estate klaar om in 2024 extra “gas te geven”, zoals CEO Elisabeth Van Damme het graag omschrijft. In zeven vragen blikt ze terug op de meest markante vaststellingen van 2023 en kijkt ze vooruit naar de perspectieven voor 2024.
Vijf vragen aan architectenbureau Arcas
In vijf vragen gaan we met architect Sebastiaan Demey (architectenbureau Arcas) in op het Trouville project en ontdekken we zijn visie architectuur aan de kust.
Op onze site in De Haan werden er heel wat archeologische vondsten aangetroffen. Hierbij het persbericht van de gemeente De Haan.
Schrijf je in voor Nieuwbouwzondag en bezoek ons modelappartement in De Haan
Zondag 28 april 2024 | 13u tot 17u | Kardinaal Mercierlaan 36 - De Haan
Schrijf je in voor Nieuwbouwzondag en bezoek ons modelappartement in De Haan
Zondag 28 april 2024 | 13u tot 17u | Kardinaal Mercierlaan 36 - De Haan