november 17, 2023

Archeologische vondsten in De Haan

 

Lees het volledige persartikel hieronder:

PERSBERICHT 

Vrijdag 17 november 2023 

ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN GESCHONKEN AAN GEMEENTE DE HAAN 

Bij verschillende archeologische projecten in De Haan, kwamen de laatste jaren heel wat vondsten aan het licht. De eigenaars van deze vondsten schenken deze nu aan het gemeentebestuur van De Haan.  

De afgelopen jaren voerde het onafhankelijk archeologisch studiebureau BAAC Vlaanderen verschillende archeologische projecten uit in De Haan, onder meer in de Driftweg/Marcel Meyerslaan, de Grotestraat, de Joseph Knuddestraat, de Wenduinesteenweg en in de Kardinaal Mercierlaan.  

Vooral op deze laatste site, in de Kardinaal Mercierlaan, werden – bij de bouw van een nieuwbouwcomplex – belangrijke sporen uit de volle middeleeuwen (12de eeuw) gevonden. De onderzoekers vonden er de resten van maar liefst twee volmiddeleeuwse erven. Naast de sporen uit de volle middeleeuwen zijn ook nog sporen uit de late middeleeuwen gevonden, namelijk vier waterkuilen en een greppel.   

Tijdens de opgravingswerken werden voornamelijk aardewerk, bot en glas gevonden, maar ook een Denarius, een zilveren munt uit de tijd van Lodewijk de Vrome, die dateert uit de periode tussen 822 en 840. Dit is een zeldzame vondst, want het is pas de derde keer dat een zo’n munt werd gevonden.  

“Omdat er tot nu toe maar weinig kennis is over rurale nederzettingen in de duinen tijdens de volle middeleeuwen, zijn deze opgravingen archeologisch zeer interessant. Ze tonen onder meer aan dat de duinen tijdens de volle middeleeuwen niet alleen bewoond, maar ook beakkerd werden. Er werd ook een zeldzaam walvisbot gevonden, wat erop wijst dat er in de 12e eeuw een handel in walvisvlees voor consumptie bestond”, zegt archeoloog Robrecht Vanoverbeke van BAAC. 

Archeologische vondsten worden bij het BAAC slechts tijdelijk bewaard. Na de afronding van het onderzoek is het de bedoeling dat ze elders een definitieve herbestemming krijgen.  

Eén van de eigenaars van de sites waar opgraafwerk verricht werd, POC Real Estate, nam daarom het initiatief om deze vondsten over te dragen aan de gemeente en ook de andere eigenaars besloten hun vondsten aan het gemeentebestuur te schenken.   

Burgemeester Wilfried Vandaele mocht ze vandaag officieel in ontvangst nemen: “We zijn zeer blij met deze waardevolle schenking, die ons nieuwe inzichten geven in de geschiedenis van onze gemeente. We zullen alle voorwerpen zorgvuldig bewaren en onderzoeken ook de mogelijkheid om sommige stukken publiek tentoon te stellen in het vernieuwde gemeentehuis.” 

BIJLAGE:

 • Foto van de overhandiging. Op de foto (vlnr):
  • Paul Breels, POC Real Estate
  • Alan Fraeyman, archivaris gemeente De Haan
  • Marleen De Soete, schepen
  • Elisabeth Van Damme, CEO POC Real Estate
  • Wilfried Vandaele, burgemeester
  • Robrecht Vanoverbeke, archeoloog BAAC
 • Eindverslag van de opgraving in de Kardinaal Mercierlaan
 • Detailfoto van de munt
Share:
november 17, 2023
Vijf vragen aan architectenbureau Arcas
In vijf vragen gaan we met architect Sebastiaan Demey (architectenbureau Arcas) in op het Trouville project en ontdekken we zijn visie architectuur aan de kust.
Uw oud appartement aan zee ruilen voor een nieuw?
Mede-eigenaars van een verouderd appartementsgebouw zien vaak met lede ogen aan hoe hun kustvastgoed aan kwaliteit en aantrekkelijkheid inboet. Een interessante oplossing is een ruildossier.
Duurzaam bouwen dankzij lokale leveranciers
Duurzaam bouwen is ruimer dan alleen kiezen voor duurzame materialen of technieken. Lees hoe wij onze ecologische voetafdruk verkleinen dankzij de keuze voor lokale leveranciers.